3000 TL ve üzeri kargo ücretsiz

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MADDE 1: TARAFLAR

GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ

Adı – Soyadı: 

Telefon:05XXXXXXXXX 

E-Posta: XXXX@XXX.XXX 

SATICI

Unvan:WWW.İRİNADELL.COM

Adresi: BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

Tel:5439189990

Fax:

E-posta: iletisim@irinadell.com

Müşteri Hizmetleri Tel: 5439189990

“ALICI”: İşbu Sözleşme uyarınca siparişin teslim edileceği Tüketici ya da Tüketici dışındaki gerçek kişiyi ifade eder.

MADDE 2: KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne(“Yönetmelik”)  uygun olarak düzenlenmiştir. Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Yönetmelik’den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşmenin konusunu; Tüketici'nin, www.irinadell.com İnternet Hizmetlerine ait www.irinadell.com alan adlı web sitesinden (“website”) ve mobil aplikasyonundan (“Platform”), Satıcı'ya ait mal/hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini oluşturur. İşbu Sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı www.irinadell.com ile akdetmiş oldukları Üyelik Sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecektir.

MADDE 3: SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

3.1- Tüketici sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder. Tüketici, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm sözleşme şartlarını kendi özgür iradesi ile kabul eder.

3.2- Tüketici, sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder. 

MADDE 4: SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL),

Sözleşme Tarihi:

Ürünün Teslim Tarihi:

Sipariş Numarası:

Teslim masraflarının tutarı :

Mal/Ürün/Hizmet Türü: 

Marka/Model:

Miktarı:

Teslimat Adresi:

Fatura Adresi:

Marka/Model: 

Miktarı:

Genel Toplam(Vergiler Dâhil):

Sipariş Bedelinin Ödenme Şekli:

Kargo Ücreti:

Kargo Ücretinin Kime Ait Olduğu:

Kargo Ücreti Hariç Toplam Bedel:

Kargo Ücreti Dahil Toplam Bedel:

- Şikayetin yapılacağı Satıcı’ya ait açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri işbu Sözleşme’nin Taraflar başlıklı 1. maddesinde yer almaktadır. 
- Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte Tüketici adına düzenlenen fatura/e-fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. www.irinadell.com tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 5: MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

5.1- Siparişin teslimatı, sipariş oluşturma aşamasında seçtiğiniz tarih ve saat aralığı içerisinde gerçekleştirilecektir. 

5.2- Kargo ile teslimat yapılması durumunda, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, “Sipariş” sayfasında belirtilen zaman aralığında Tüketici’nin sipariş oluşturma esnasında bildirdiği adresine teslim edilecektir. 

5.3- Sözleşme, Tüketici tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Tüketici'nin Satıcı'dan satın almış olduğu malın/hizmetin Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Hizmet, Tüketici'nin sipariş aşamasında verilen ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. 

5.4- Sipariş teslim edilirken Alıcı (teslimat yapılacak kişi) teslimat adresinde bulunamazsa, siparişi Alıcı’ya ulaştırabilecek kişilere ismi ve imzası alınarak teslimat yapılabilir. Siparişi teslim alan kişi ile ilgili bilgi, sms ve e-mail yoluyla Tüketici’ye iletilir. Resmi ve özel kuruluşlara yapılan teslimatlar kuruluşların kendi teslimat prosedürleri çerçevesinde yapılır.

5.5- Siparişinize ilişkin bilgi almak için 0530 528 67 34 müşteri hizmetleri numarasını ücretsiz olarak arayabilirsiniz. Siparişinizin durumuna ilişkin bilgilendirme amaçlı gönderilen SMS'lerden Tüketici’ye herhangi bir ücret yansıtılmamaktadır.

5.6- Ürün sayfasında sipariş sayısı bazlı stok sınırlaması içeren kampanyalı ürünlerin satışlarında sistemsel aksaklıklar, altyapı sorunları vb. nedenlerle kampanya şartlarını aşan ürün alımı gerçekleşmesi durumunda ve/veya tüketici alımı sayılmayacak adette toplu alım yapılması durumunda aşan ürün alımları geçersiz olacak ve sipariş iptal edilecektir. Bu durumda teslimat ücreti de dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler siparişin iptal tarihinden itibaren en geç 24 (yirmidört) saat içinde Tüketici’ye iade edilecektir.

MADDE 6: TÜKETİCİ’NİN BEYAN VE TAHHÜTLERİ

6.1- Tüketici, websitesinde yer alan Sözleşme konusu malın/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2- Tüketici, Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal/hizmete ait temel özellikler, mal/hizmet'in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı'nın, Sözleşme konusu mal/hizmeti kontrol etmeden, tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan şekilde teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

6.3- Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

6.4- Siparişin tesliminden sonra Tüketici'ye ait kredi kartının Tüketici'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Tüketici kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla siparişi 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Tüketici 'ye aittir.

MADDE 7: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

7.1- Satıcı, Sözleşme konusu mal/hizmetin Kanun’a uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, Sözleşme ’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Tüketici’ye eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

7.2- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Tüketici, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Satıcı bu yükümlülüğüne aykırı davranır ise tüketici işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme’nin feshi durumunda, Satıcı, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde tüketiciye ilgili mevzuat uyarınca belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa Tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

7.4- Satıcı sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde, aynı gün teslimatın yapılacak olması halinde teslimattan önceTüketici’ye durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Satıcı teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde Tüketici’ye iade eder. Tüketici’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin Tüketici tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Tüketici, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Tüketici hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Tüketici’nin hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Tüketici, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5- Satıcı, malın Alıcı ya da Tüketici’nin/Alıcı’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

7.6- Tüketici’nin/Alıcı’nın Satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı sorumlu değildir.

MADDE 8: CAYMA HAKKI/ CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Alıcı malı teslim aldıktan sonra yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için alıcının mal ile birlikte teslim edilen satıcıya ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte satıcıya göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir. Cayma hakkı süresi alıcıya malın teslim edildiği günden itibaren başlar. İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli alıcı tarafından karşılanmalıdır.

Alıcının istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar için cayma hakkı söz konusu değildir.

Alıcının cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.

Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 14 gündür. Bu süre içerisinde, Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesaire şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.

Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.

Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi, satıcı tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden sonra ürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte alıcı adresine teslimatı yapan Kargo şirketi kanalıyla satıcıya ulaştırmalıdır. Satıcıya ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de alıcı kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: Alıcı ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka alıcıya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların alıcının kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani satıcı ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, alıcının Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

 

MADDE 9: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Kanun ve Yönetmelik uyarınca satılan mal/hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir.

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın mal/hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Kanun’un 68'nci maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 10: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Tüketici’nin, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Tüketici’den talep edebilir ve her koşulda Tüketici’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Tüketici’nin borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın uğradığı zarar ve ziyandan Tüketici sorumlu olacaktır.

MADDE 11: BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Tüketici, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda www.irinadell.com’un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12: YÜRÜRLÜK

12 (oniki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Tüketici tarafından yapılan ödemenin onay aldığı tarihte, Tüketici tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Tüketici’nin üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.